با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار https://www.atabenews.com/rss
RSS صفحه اصلی https://www.atabenews.com/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
RSS سرویس آدرس RSS
اخبار لیستی https://www.atabenews.com/rss/tp/84
اخبار وسط https://www.atabenews.com/rss/tp/83
اسلایدر https://www.atabenews.com/rss/tp/82
اندیشه https://www.atabenews.com/rss/tp/79
ایران https://www.atabenews.com/rss/tp/73
پرونده‌ها https://www.atabenews.com/rss/tp/76
تحلیل https://www.atabenews.com/rss/tp/80
سوریه https://www.atabenews.com/rss/tp/85
عراق https://www.atabenews.com/rss/tp/74
عربستان https://www.atabenews.com/rss/tp/75
گزارش https://www.atabenews.com/rss/tp/78
گفتگو https://www.atabenews.com/rss/tp/81
یادداشت https://www.atabenews.com/rss/tp/77
اعتاب https://www.atabenews.com/rss/tp/70
زیارت https://www.atabenews.com/rss/tp/71
معارف https://www.atabenews.com/rss/tp/19
علمی و فرهنگی https://www.atabenews.com/rss/tp/1
همه اخبار https://www.atabenews.com/rss/tp/65
اجتماعی https://www.atabenews.com/rss/tp/56
اخبار ویژه https://www.atabenews.com/rss/tp/87
روزنامه https://www.atabenews.com/rss/tp/86
اقتصادی https://www.atabenews.com/rss/tp/3
پخش زنده https://www.atabenews.com/rss/tp/88
چند رسانه ای https://www.atabenews.com/rss/tp/61
چند رسانه ای > گزارش تصویری https://www.atabenews.com/rss/tp/119
چند رسانه ای > تصاویر باکیفیت https://www.atabenews.com/rss/tp/63
چند رسانه ای > فیلم https://www.atabenews.com/rss/tp/134
میراث https://www.atabenews.com/rss/tp/16
سیاست https://www.atabenews.com/rss/tp/57